میزان مصرف برق کشور از ۶۶ هزار مگاوات عبور کرد

میزان مصرف برق کشور از ۶۶ هزار مگاوات عبور کرد

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت:  شبکه برق کشور پایدار است و  با توجه به افزایش دمای نسبی در کشور شاهد افزایش مصرف قابل توجهی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستیم.   رجبی مشهدی گفت: میران مصرف برق کشور امروز رشد بیش از ۹