چهار ویژگی طرح ملّی کالابرگ الکترونیک

چهار ویژگی طرح ملّی کالابرگ الکترونیک

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ ۲۳:۳۶ – ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳:۳۶ – ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک به‌صورت جامع و موفق به منظور تعادل‌بخشی به معیشت مردم اجرا شده است و کسانی که از این فرصت استفاده می‌کنند، می‌توانند از ۲۰ درصد مازاد تشویقی اعتبار