بمب‌های شبانه لیگ عربستان/ ژوتا

بمب‌های شبانه لیگ عربستان/ ژوتا

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ بعد از اینکه بارسلونا از مارسلو بروزوویچ برای ارائه پیشنهاد رسمی فرصت خواست، النصری‌ها یک پیشنهاد جدید برای جذب این بازیکن ارائه کردند که در آستانه پذیرفته شدن از سوی او قرار گرفته است. النصر پیش از این پیشنهاد دستمزد ۲۰ میلیون یورو در سال را به هافبک اینتر ارائه