مصرف مواد مخدر در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است

مصرف مواد مخدر در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ اسکندر مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر انسان‌ها را هدف قرار گرفته از دغدغه‌ها و نگرانی های جدی همه دولت‌ها و ملت‌ها است و مصرف مواد مخدر در دهه اخیر در جهان افزایش یافته و بررسی‌های این حوزه نشان از رشد این مصرف در سال‌های آتی