آمادگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به حوزه صنایع‌دستی

آمادگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به حوزه صنایع‌دستی

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ رئیس مجمع ملی هنرمندان و صنعت‌گران صنایع‌دستی مطرح کرد؛ حسین بختیاری رئیس مجمع ملی هنرمندان و صنعت‌گران صنایع‌دستی با اشاره به رویکرد جدید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای تعامل با بخش خصوصی صنایع دستی تقویت این رویکرد را برای توسعه حوزه الزامی دانست. او با بیان اینکه ارتقای