ریاست مرد ۲ زنه و همسرانش در سرقت‌های سریالی

ریاست مرد ۲ زنه و همسرانش در سرقت‌های سریالی

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ ۱۱ عضو شبکه سرقت خانوادگی، به خانه‌های اعیانی در جردن دستبرد میلیاردی می‌زدند. در این باند ۳ زن گردانندگان اصلی بودند که پس از بازداشت و رازگشایی از شگردشان، در حالی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شوند که شاکی‌ها برایشان اشد مجازات خواسته‌اند. سرکرده این شبکه گفته است