کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه است

کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه است

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به رای هیئت ۷ نفره واگذاری زمین در سال 1373 مبنی بر موات اعلام شدن بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالش های حقوقی بعد آن گفت: این رای در