نجات مرد همسرکش از قصاص با اثبات خیانت

نجات مرد همسرکش از قصاص با اثبات خیانت

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ رسیدگی به این پرونده از ۱۰سال پیش از وقتی به جریان افتاد که مرد ۳۸ ساله روز بیست و هفتم اسفند سال ۹۲ با حالی پریشان و لباس خونین به اداره پلیس مراجعه کرد و مدعی شد که در جریان درگیری با همسرش او را با ضربه چاقو کشته و