خلوتی معابر دلیل افزایش سرعت‌ها نیست / آرام برانید

خلوتی معابر دلیل افزایش سرعت‌ها نیست / آرام برانید

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ سرهنگ علی اصغر شریفی رییس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی که به این دسته از رانندگان توصیه میگردد فریب خلوتی معابر