محاکمه مجدد ناپدری برای مرگ تلخ باران کوچولو

محاکمه مجدد ناپدری برای مرگ تلخ باران کوچولو

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛  باران کوچولو در خانه وحشت ناپدری‌اش به قتل رسید و این مرد بی‌عاطفه با داستانسرایی می‌خواهد خودش را بی‌گناه نشان دهد. این ناپدری سنگدل که متهم است دختر خردسال را به قتل رسانده است در حالی پای میز محاکمه ایستاد که مدعی شد قاتل نیست، اما مدارکی روی میز قضات