تعجیل ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای در پرواز‌های حج

تعجیل ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای در پرواز‌های حج

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ آقای حسام قربانعلی گفت: به جزء یک پرواز که ۶ ساعت تاخیر داشته، تاکنون پروازهای حج تاخیری نداشته است وحتی تعدادی از پروازهای حج هم با تعجیل ۵ تا ۱۰ دقیقه ای روبرو بوده است. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران،  تاکنون ۱۱ درصد از پروازهای حج انجام