طراحی دستبرد‌های سریالی به منازل در مرکز ترک اعتیاد!

طراحی دستبرد‌های سریالی به منازل در مرکز ترک اعتیاد!

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ همزمان با افزایش سرقت از واحد‌های آپارتمانی در منطقه الهیه و قاسم آباد مشهد که از فروردین گذشته روند صعودی به خود گرفته بود، گروه ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی با دستورات محرمانه سرهنگ احمد نگهبان (رئیس پلیس مشهد) تحقیقات گسترده‌ای را در این باره آغاز کردند. کارآگاهان در اولین