بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی از تبصره ۱۰۰ مالیاتی استفاده کرده‌اند

بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی از تبصره ۱۰۰ مالیاتی استفاده کرده‌اند

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد. تکالیف سازمان مالیات بیشتر در چه حوزه هایی است؟ سبحانیان: تکالیف سنگینی بر دوش سازمان مالیات هم از منظر تامین منابع پایدار برای دولت و هم برای اصلاحات در این حوزه گذاشته شده است. سالیان گذشته