تاوان کور کردن چشم پسر پژوسوار

تاوان کور کردن چشم پسر پژوسوار

[ad_1] به گزارش پیمان دوستی؛ پسرجوان وقتی همراه دوستانش برای تفریح به کنار رودخانه رفته بود هرگز فکر نمی‌کرد چشم راستش در درگیری با مردان موتورسوار نابینا می‌شود و این تفریح سیاهی را به چشمش دیکته کند. او در دادگاه درخواست قصاص چشم را مطرح کرد، اما کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کردند امکان