نجات مرد همسرکش از قصاص با اثبات خیانت

نجات مرد همسرکش از قصاص با اثبات خیانت

به گزارش پیمان دوستی؛ رسیدگی به این پرونده از ۱۰سال پیش از وقتی به جریان افتاد که مرد ۳۸ ساله روز بیست و هفتم اسفند سال ۹۲ با حالی پریشان و لباس خونین به اداره پلیس مراجعه کرد و مدعی شد که در جریان درگیری با همسرش او را با ضربه چاقو کشته و از