فیلم

نخستین روز ششمین جشنواره تئاتر منطقه ای افراد دارای معلولیت (طلوع) برگزار شد

نمایش های «عاقبت پس انداز» از استان اردبیل، «چند پرنده رنگارنگ» از استان زنجان، «گنجشک ها پشت پنجره» از استان قزوین و «دختر دوچرخه دور زن» از استان آذربایجان شرقی در نخستین روز جشنواره به روی صحنه رفتند.

ادامه مطلب»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما با دو قطبی سازی و افزایش تنش مخالفیم و دوست نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر مشکل درست شود.

ادامه مطلب»