کود و بذر تک نرخی می‌شود/ بررسی قیمت‌ ها در بورس

آن طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است، قیمت کود و بذر از سال‌آینده مبتنی بر قیمت‌تمام شده و تک نرخی می‌شود.

به گزارش پیمان دوستی ، ایسنا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد.

وزارت جهادکشاورزی موظف است حمایت های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سر فصل۵۲۰۰۰۰جدول شماره (۹) این قانون به بهره برداران به عمل آورد.

منبع : ایسنا