پرتره هایی چالش‌برانگیز از عیسی مسیح

داستان حضرت عیسی (ع) از تولد، زندگی، نبوّت، معجزات تا تصلیب و حیات ایشان، همواره با نظرات بسیاری همراه بوده است؛ چنانچه می‌توان از آن به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات تاریخ، یاد کرد. بدیهی است مسئله‌ای که تا این حد ذهن‌ها را به خود مشغول کند، توسط هنرمندان به ابعاد مختلف هنر، از جمله نقاشی، مجسمه‌سازی وارد شود. ماجرای عیسی مسیح، خصوصاً تصویر تصلیب او، ضمن خلق آثار تازه و نوآورانه، آغازگر سبک‌ها و مکاتب مختلفی در تاریخ هنر شده است.

به گزارش پیمان دوستی ، درهم‌تنیدگی مذهب و هنر در تمامی اعصار، به خلق آثار تاریخ‌سازی منجر می‌شود که می‌تواند تا سالیان سال موجب تحیّر مخاطبان آن بشود. تاکنون نقاشان مختلفی، در سبک‌ها و مکاتب مختلف، ماجرای عیسی مسیح را به تصویر کشیده‌اند؛ از لئوناردو داوینچی گرفته تا سالوادور دالی که سبک‌های‌شان تفاوت‌های زیادی دارد. از این رو، معرفی کوتاه و بررسی اجمالی چند نقاشی معروف و بحث‌برانگیز در این زمینه خالی از لطف نیست.

تابلوی «تصلیب» از مهم‌ترین آثار دالی است. او این تابلو را در سال ۱۹۵۴ و در بومی به ابعاد ۱۹۴ در ۱۲۳ با رنگ روغن کشید. کشیدن این نقاشی تقریباً با رخداد بمباران هسته‌ای هیروشیما همزمان شده و بر روی نگاه او به نقاشی اثر گذاشته است. دالی این سوژه را برای خود جالب توجه دید و از این ایده در ترسیم تصلیب استفاده کرد. «تصلیب» در واقع تصویری از ماجرای به صلیب کشیدن عیسی (ع) است که عناصری مانند زمین شطرنجی‌شکل، رنگ زردی که مکعب صلیب دارد و نبود میخی در دست حضرت عیسی، آن را به اثری چالش‌برانگیز تبدیل کرده است.